Non-profit licenties voor Capabuild

Net als de 3 October Vereeniging is Capabuild een non-profit organisatie met de ANBI-status. De Waard & Faber Computerdienstverlening heeft succesvol non-profit licenties voor hen aangevraagd bij Microsoft. Dit stelt Capabuild in staat om met hun vrijwilligers samen te werken aan documenten in Teams en te mailen via Exchange Online.

3 October Vereeniging kiest Office 365

Tot 2019 maakte de 3 October Vereeniging in Leiden gebruik van de standaard POP- en IMAP-mailvoorziening van het Leidse MoveNext. De behoefte aan grotere postvakken, het delen van agenda’s, opslag van documenten et cetera groeide met de jaren.
Op basis van deze behoefte adviseerde DW&F het bestuur om over te stappen op Office 365.

De 3 October Vereeniging is gekwalificeerd als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status kon DW&F Computerdienstverlening bij Microsoft een verzoek indienen voor gratis non-profit Office 365 licenties. Na verificatie door Techsoup kreeg de 3 October Vereeniging het groene licht van Microsoft en kon begonnen worden met het uitrollen van de nieuwe mailvoorziening. De werkzaamheden werden in een rustige periode gepland en konden in een weekend worden afgerond. Na het instrueren van de eindgebruikers was de 3 October Vereeniging snel weer per mail bereikbaar.

Plannen voor de nabije toekomst.
De gebruikte Office 365 Nonprofit E1 licenties bieden de vrijwilligers de mogelijkheid om samen te werken met Microsoft Teams. Zo kan o.a. snel en gericht worden gechat plus bestanden gedeeld.
Het plan is om eerst een pilot op te zetten met enthousiaste vrijwilligers om de mogelijkheden van Teams te verkennen en daarna Teams uit te rollen binnen de 3 October Vereeniging.

Nieuwe host, nieuwe site

Met onze website en domein zijn we verhuisd naar TransIP waar we ook andere diensten afnemen.
TransIP is net als De Waard & Faber Computerdienstverlening een Leids bedrijf en dat was voor ons ook een reden te meer de overstap te maken.
Tot onze grote tevredenheid.